Tjänstepension inom kommunerna är inte jätteenkel. Kommuner ansvarar bland annat för de yngres utbildning och de äldres välfärd. De är också på många orter den största arbetsgivaren. De har ett åtagande att ska betala kollektivavtalade löner, försäkra sina medarbetare och vara föredömen i arbetsmiljö. Lägg då på det att de skall säkra medarbetarnas pensioner. Glöm då inte att detta gäller ALLA medarbetare, även de som jobbade för dem länge sedan.  Puh! Ingen liten beställning.

Att de har lovat att betala ut pensionerna är även en skuld. Pensionsskuld. De ska ju betala ut pensioner till fd medarbetare i framtiden. Hur ska det gå?

Den största delen av pensionsskulden är åtagandet från förra seklet där kommunerna har lovat att betala livsvarig tjänstepension till anställda och tidigare anställda när de går i pension. (källa)

Skandia har publicerat deras årliga rapport om kommunernas pensionsskuld. Skulden är oroväckande hög. Vad betyder detta? Jo, förut var man säker på att ekonomin och befolkningstillväxten skulle vara så stor att de som jobbade skulle kunna försörja de som inte jobb. Det inkluderar de unga som inte ska jobba utan gå i skolan, och de äldre som inte kan jobba längre.  Så då lovade man att de som jobbade vara garanterade en tjänstepension livet ut. Låter trevligt, eller hur? Men det är ett dyrt kallas. Kommuner ska då betala löner för de som jobbar i deras verksamheter OCH de som inte längre jobbar längre.

Det borde väl inte vara ett problem? Men jo. Det är ett problem. I Sveriges Kommuner och Landstings ”Ekonomirapport maj 2017” noteras en kraftig befolkningsökning, inte minst när det gäller yngre och äldre. Däremot ökar antalet invånare i arbetsför ålder betydligt långsammare, vilket ökar gapet mellan intäkter och kostnader då färre personer i arbetsför ålder måste försörja allt fler (källa). Många kommuner har dessutom problemet att fler flyttar från kommunen än flyttar in. Kommunerna har nu stora skulder till sina framtida pensionärer. Det kan leda till ökade skatter för att täcka upp gapet mellan sparat kapital och det som skall betalas ut.

Dock försvinner dessa garanterade pensioner. Istället går man över till vad man kallar ”premiebestämd pension” . Kommunerna betalar in premier och arbetstagarna får sedan förvalta sina pengar själva inom ramverket framtaget i kollektivavtalet. Det lägger större ansvar på individen, men avlastar samhället från åtaganden den kanske inte kan fullfölja längre fram.

Kanske dags att se över din kommuns ekonomi?