Jag blev tipsad av Framtidsfeministen om ett fantastisk poddavsnitt på Björnfällan där Reminums chefsanalytiker Peter Malmqvist intervjuas. Han påminde min om en väldigt viktig punkt som har fallit lite i skymundan från pensionsdebatten, nämligen ränteläget. Det väckte mitt intresse och jag har börjat gräva vidare i ämnet.

Låga räntor = låga pensioner

Som Stockholmare är många av mina bekanta och vänner glada för den långa räntan. De kan långa pengar till bostad, bil och annat billigt. Så för dem är den låga räntan något bra. Men många glömmer bort det långsiktiga spelet. Pensionen tar stryk.

Varför spelar räntan roll för mitt pensionssparande? Jo, stor del av dina pensionspengar ligger i just räntebärande papper. Räntebärande papper är vad branschen kallar pengar som har investerats i just räntor. Så om banken lånar ut pengar billigt, får man heller nästan ingen avkastning på att spara pengar hos dem. Ungefär så funkar räntebärande papper. Igen, långt finansord men en enkel betydelse.

 Bra ränta = bra avkastning på räntebärande papper

Låg ränta = sämre avkastning på räntebärande papper

Att räntan är låg har annan mer komplex påverkan också. När vanligt sparande ger dålig avkastning för man får ingen ränta ifrån banken, går fler och fler till börsen. Fler köper, så priserna på aktierna stiger. Men det tar vi en annan gång!

Vad betyder detta?

 • Allmänna pensionen är inte beroende av räntan, så den är opåverkad.
 • PPM påverkas om du har pengarna i  obligationsfonder, räntefonder och ”soffliggarvalet ” AP7 Såfa”.
  • AP7 Såfa om du är över 55år gammal. AP7 Såfa minskar andelen fonder och ökar andelen räntefonder när du har överstigit 55. Det gör att du säkrar pensionspengarna då risken sänks, men avkastningen påverkas markant av den låga räntan (källa)
 • Tjänstepensionen med förmånsbestämd pension är opåverkad.
 • Sparande/tjänstepension i traditionell förvaltning ger lägre  avkastning
 • Sparande i obligationsfonder som köpts vid lågränta sjunker i värde vid räntestigning, sälj då dessa (källa)
 • Räntefonderna ger nästan ingen avkastning just nu. Bra om du snart ska gå i pension, men inte optimalt om du har långt kvar till pensionen.
 • Traditionella livförsäkringar har fått försämrade villkor då livförsäkringsbolagen har svårt att leva upp till vad som har utlovats (källa)

Vad ska jag göra?

 1. Se över ditt pensionssparande. Då gäller det PPM, ALLA tjänstepensioner och privatsparande. Hur mycket ligger i räntebärande papper och är det i linje med din strategi?
 2. Har du långt kvar till pension, fundera om du vill ha räntebärande papper alls, eller om du vill öka risken och flytta till aktiefonder.
 3. Har du nära till pension, besluta om vilken risknivå du vill ligga på. Hög andel räntepapper = låg risk. Liten andel räntepapper = högre risk.
 4. Har du traditionella försäkringar undersök om dina villkor har ändrats.
Vidare läsning/Källor

Daniel Rossetti har skrivit en intressant artikel i ämnet i tidningen ETC där vi får lite fler vinklar. Frida Bratt har skrivit en intressant analys i SVD om hur traditionella försäkringarna påverkas av ränteläget. AP7 Såfa förklarar deras investeringar här.