Älska Ekonomi

Ta kontroll över din ekonomi

Meny Stäng

Kategori: Pension

Vaddå pensionsskuld i kommunerna?

Tjänstepension inom kommunerna är inte jätteenkel. Kommuner ansvarar bland annat för de yngres utbildning och de äldres välfärd. De är också på många orter den största arbetsgivaren. De har ett åtagande att ska betala kollektivavtalade löner, försäkra sina medarbetare och vara föredömen i arbetsmiljö. Lägg då på det att de skall säkra medarbetarnas pensioner. Glöm då inte att detta gäller ALLA medarbetare, även de som jobbade för dem länge sedan.  Puh! Ingen liten beställning.

Att de har lovat att betala ut pensionerna är även en skuld. Pensionsskuld. De ska ju betala ut pensioner till fd medarbetare i framtiden. Hur ska det gå?

Den största delen av pensionsskulden är åtagandet från förra seklet där kommunerna har lovat att betala livsvarig tjänstepension till anställda och tidigare anställda när de går i pension. (källa)

Skandia har publicerat deras årliga rapport om kommunernas pensionsskuld. Skulden är oroväckande hög. Vad betyder detta? Jo, förut var man säker på att ekonomin och befolkningstillväxten skulle vara så stor att de som jobbade skulle kunna försörja de som inte jobb. Det inkluderar de unga som inte ska jobba utan gå i skolan, och de äldre som inte kan jobba längre.  Så då lovade man att de som jobbade vara garanterade en tjänstepension livet ut. Låter trevligt, eller hur? Men det är ett dyrt kallas. Kommuner ska då betala löner för de som jobbar i deras verksamheter OCH de som inte längre jobbar längre.

Det borde väl inte vara ett problem? Men jo. Det är ett problem. I Sveriges Kommuner och Landstings ”Ekonomirapport maj 2017” noteras en kraftig befolkningsökning, inte minst när det gäller yngre och äldre. Däremot ökar antalet invånare i arbetsför ålder betydligt långsammare, vilket ökar gapet mellan intäkter och kostnader då färre personer i arbetsför ålder måste försörja allt fler (källa). Många kommuner har dessutom problemet att fler flyttar från kommunen än flyttar in. Kommunerna har nu stora skulder till sina framtida pensionärer. Det kan leda till ökade skatter för att täcka upp gapet mellan sparat kapital och det som skall betalas ut.

Dock försvinner dessa garanterade pensioner. Istället går man över till vad man kallar ”premiebestämd pension” . Kommunerna betalar in premier och arbetstagarna får sedan förvalta sina pengar själva inom ramverket framtaget i kollektivavtalet. Det lägger större ansvar på individen, men avlastar samhället från åtaganden den kanske inte kan fullfölja längre fram.

Kanske dags att se över din kommuns ekonomi?

 

Minusränta – billigt att låna, dyrt för pensionen

Jag blev tipsad av Framtidsfeministen om ett fantastisk poddavsnitt på Björnfällan där Reminums chefsanalytiker Peter Malmqvist intervjuas. Han påminde min om en väldigt viktig punkt som har fallit lite i skymundan från pensionsdebatten, nämligen ränteläget. Det väckte mitt intresse och jag har börjat gräva vidare i ämnet.

Låga räntor = låga pensioner

Som Stockholmare är många av mina bekanta och vänner glada för den långa räntan. De kan långa pengar till bostad, bil och annat billigt. Så för dem är den låga räntan något bra. Men många glömmer bort det långsiktiga spelet. Pensionen tar stryk.

Varför spelar räntan roll för mitt pensionssparande? Jo, stor del av dina pensionspengar ligger i just räntebärande papper. Räntebärande papper är vad branschen kallar pengar som har investerats i just räntor. Så om banken lånar ut pengar billigt, får man heller nästan ingen avkastning på att spara pengar hos dem. Ungefär så funkar räntebärande papper. Igen, långt finansord men en enkel betydelse.

 Bra ränta = bra avkastning på räntebärande papper

Låg ränta = sämre avkastning på räntebärande papper

Att räntan är låg har annan mer komplex påverkan också. När vanligt sparande ger dålig avkastning för man får ingen ränta ifrån banken, går fler och fler till börsen. Fler köper, så priserna på aktierna stiger. Men det tar vi en annan gång!

Vad betyder detta?

 • Allmänna pensionen är inte beroende av räntan, så den är opåverkad.
 • PPM påverkas om du har pengarna i  obligationsfonder, räntefonder och ”soffliggarvalet ” AP7 Såfa”.
  • AP7 Såfa om du är över 55år gammal. AP7 Såfa minskar andelen fonder och ökar andelen räntefonder när du har överstigit 55. Det gör att du säkrar pensionspengarna då risken sänks, men avkastningen påverkas markant av den låga räntan (källa)
 • Tjänstepensionen med förmånsbestämd pension är opåverkad.
 • Sparande/tjänstepension i traditionell förvaltning ger lägre  avkastning
 • Sparande i obligationsfonder som köpts vid lågränta sjunker i värde vid räntestigning, sälj då dessa (källa)
 • Räntefonderna ger nästan ingen avkastning just nu. Bra om du snart ska gå i pension, men inte optimalt om du har långt kvar till pensionen.
 • Traditionella livförsäkringar har fått försämrade villkor då livförsäkringsbolagen har svårt att leva upp till vad som har utlovats (källa)

Vad ska jag göra?

 1. Se över ditt pensionssparande. Då gäller det PPM, ALLA tjänstepensioner och privatsparande. Hur mycket ligger i räntebärande papper och är det i linje med din strategi?
 2. Har du långt kvar till pension, fundera om du vill ha räntebärande papper alls, eller om du vill öka risken och flytta till aktiefonder.
 3. Har du nära till pension, besluta om vilken risknivå du vill ligga på. Hög andel räntepapper = låg risk. Liten andel räntepapper = högre risk.
 4. Har du traditionella försäkringar undersök om dina villkor har ändrats.
Vidare läsning/Källor

Daniel Rossetti har skrivit en intressant artikel i ämnet i tidningen ETC där vi får lite fler vinklar. Frida Bratt har skrivit en intressant analys i SVD om hur traditionella försäkringarna påverkas av ränteläget. AP7 Såfa förklarar deras investeringar här.

 

Pensionsdjungel

Jag blir så besviken när jag ser det här. Det är bara propaganda. Pensionsmyndigheten har totalt misslyckats att nå fram till gemene man om hur pensionen fungerar. Det är flera gånger i veckan jag blir tillfrågad att förklara vad man borde göra för att få en bra pension. Pensionsmyndighetenhar förenklat något som är ekonomiskt komplext och ställer helt andra krav på de kommande pensionsavgångarna än de tidigare. Men det vill de sopa under mattan. ”Lugn små lamm, Pappa Staten kommer ta hand om dig” har de alltid sagt men trots att de ser vargen komma gör de inget.

Inte bara ska man jobba, betala skatt och ha tjänstepension – du ska ha varit full arbetsför hela livet, inte vab:at/föräldraledig/varit sjuk samt ha extremt låga boendekostnader, vara helt skuldfri samt har stort eget kapital vid pensionsgången – då kanske man får ett drägligt liv de 25-30 åren man är pensionär (80-talister).

Istället för att betala för propagandakampanjer bör Pensionsmyndigheten lägga resurser på att hjälpa folk att förstå vad den låga pensionen innebär och hur man kan planera och göra ändringar i sitt liv för att få det bättre

Pensionerna får inte bli trollfoder

Insändare från tidningen Metro där någon påstår sig vara en missnöjd pensionär.

Nu är jag på hugget igen. Detta har cirkulerat på FB och kommentarerna är väldigt spridda, och ofta av de som är helt ovetande om hur pensionen egentligen fungerar. Men nu ska jag hålla en liten kort föreläsning om varför jag är skarpt kritisk till inlägg som detta.

Pensionen är inte något magiskt pengaregn man får för att man slutar jobbar och blir pensionär. Staten har inget ansvar för att du ska vara finansierad när du slutar jobba. Pension är uppskjuten lön och finansieras på olika sätt (se länk nedan). Har du haft låga inkomster hela livet, varit sjukskriven länge eller jobbat svart så kan man inte förvänta sig att pensionen kommer vara högre eller göra livet lättare. Det är 2,1 miljoner pensionärer med allmän pension (källa längre ner). Denna generation pensionärer lever många år längre än de generationen innan. Samma pott pengar ska delas på flera, och under längre tid. Tyvärr blir det kanske mindre pengar än vad många hade hoppats på.

I insändaren saknas det mycket info. Det är många saker vi inte vet:
-Har hen en tagit ansvar för sin pension och öppnat sitt pensionsbesked som pensionsmyndigheten skickar ut till alla med intjänad pension eller slängt den på hög?
-Har hen aktivt planerat för sin pension?
-Vi vet inte om hen har jobbat vitt hela livet.
-Om hen har jobbat heltid.
-Vad hen har haft för lön under sin arbetstid.
-Om hen har varit sjukskriven.
-Om hen har lån och andra kostnader som äter på pensionen.

Insändare som detta ser jag som en reaktion från någon som har aktivt valt att inte ta ansvar för sin pension och förväntat sig att någon annan ska göra det åt dem. ”Ojdå, blev det inte bättre än såhär?” Pensionsmyndigheten är väldigt bra på att informera om vad din pension kommer bli och hur systemet fungerar.

Snitt pensionen under 2015 var 11 269 kronor per månad. Det kommer inte jag kunna leva på. Jag tar ansvar för min pension och planerar redan nu för vad jag behöver göra för att ha en god pension. Over and out.

https://secure.pensionsmyndigheten.se/KortaPensionsfakta.html#avd3
https://secure.pensionsmyndigheten.se/FinansieringAvPensionssystemet.html

© 2022 Älska Ekonomi. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.